Tạp chí công nghệ Việt Nam

BU-LÔNG MÓNG LÀ GÌ ?

Bu-lông móng và Bu-lông neo được dùng để cố định các kết cấu, đặc biệt là kết cấu thép. Bu-lông móng được sử dụng nhiều trong thi…