Tạp chí công nghệ Việt Nam

Đặc tính điều chế tuyển

Đường đặc tuyến điều chế tĩnh lý tưởng là đường thẳng C->A. Đặc tuyến điều chế tĩnh không thẳng sẽ làm cho lượng biến đổi của biến đổi của biên độ dao động cao tần đầu ra so với giá trị ban đầu(điểm B) không tỉ lê đường thẳng với trị tức thời của điên áp điều chế. Do đó trên đầu ra thiết bị điều biên, ngoài các biên tần, còn có các thành phần bậc cao không mong muôn khác. Trong đó lượng chú ý nhất là thành phần Iwt±2ws có thể lọt vào các biên tần mà không thể lọc được.

Để giảm méo phi tuyến, cần hạn chế. Lúc đó buộc phải giảm độ sâu điều chế.

 

– Hê số méo tần số

Để đánh giá độ méo tần số, người ta căn cứ vào đặc tuyến biên – tần:

^ m=f(Fs)!Us =hằng sô’

Hê số méo tần số được xác định theo biểu thức:

M = m huặc MdB=20 lgM (II.Ỉ3) mm0 : hê số điều chế lớn nhất m : hê số điều chế tại tần số đang xét

>>> xem thêm: Điều chế biên đồ

Méo tấn số xuất hiên chủ yếu trong các tầng khuếch đại âm tần(tín hiệu điều chế), 

nhưng cũng có thể xuất hiên trong các tầng điều chế và sau điều chế, khi mạch lọc đầu ra của tầng này không đảm bảo dải thông cho phổ của tín hiêu đã điều biên

(2fsmax).

  1. Phương pháp tính toán mạch điều biên

Cắc mạch điều biên được xây dựng dựa vào hai nguyên tắc sau đây:

  • Dùng cắc phần tử phi tuyến: cộng tải tin và tín hiệu điều chế trên đặc tuyến của phần tử phi tuyến đó.
  • Dùng phần tử tuyến tính có tham số điều khiển được: nhân tải tin và tín hiệu điều chế nhờ phần tử tuyến tính đó.
  1. Điều biên dùng phần tử phi tuyến

Cắc phần tử phi tuyến dùng để điều biên có thể là đèn điện tử, đèn bắn dẫn, điện trở có trị số biến đổi theo điện ắp đặt vào.

Tuỳ thuộc vào điểm làm việc được chọn trên đặc tuyến phi tuyến, hàm số dặc trưng cho phần tử phi tuyến có thể biểu diễn gần đúng theo chuỗi Taylor khi chế độ làm việc của mạch là chế độ A(9=180°) huặc phân tích theo chuỗi Furier khi mạch làm việc ở chế độ góc cắt 9<180°(AB,B,C).

*. Trường hợp 1: 9=180°      

Giả thiết mạch điều biên dùng diode, để mạch làm việc ở chế độ A, phải thoả mãn điều kiện: IUtl +IUsl <IEol

Hàm số đặc trưng cho phần tử phi tuyến xung quanh điểm làm việc được biểu diễn theo chuỗi Taylor:

iD=a1. uD+ a2. uD2+ a3. 

>> Xem thêm: Mạng xã hội – nền tảng quan trọng cho một chiến dịch marketing hiệu quả

Phổ tín hiệu ra trong trường hợp này gồm thành phần phổ mong muốn

Q,± ras và các thành phần phụ không mong muốn. Các thành phần phụ bằng không

khi a3=a4=….=0

Nghĩa là nếu đường đặc tính của phần tử phi tuyến là một đường cong bậc 2 thì tín hiệu đã điều biên không co méo phi tuyến. Phần tử phi tuyến có đặc tính gần với dạng lý tưởng.

Làm việc ở chế độ A biên độ của tải tin và tin tức phải có biên độ bé, vì vậy ít dùng chế độ này.

*. Trường hợp 6<18Q°

Khi 6<180°, nếu biên độ điện áp đặt vào đủ lớn thì có thể coi đặc tuyến của nó là đường gấp khúc. Phương trình biểu diễn đặc tuyến của diode trong trường hợp này như sau:

iD= S.uD (s: hỗ dẫn của diode)khi UD >0, và =0 cho các trường hợp khác. (1117)

>> Xem thêm: Marketing online facebook làm được những gì?

Trinh Nguyễn

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

thiết kế menu hay bạn muốn học cinema 4d có thể đến creativehouse đến thiết kế namecard https://w.com.vn/namecard

chụp ảnh kỷ yếu đẹp yêu cầu kiến thức về marketing truyền thông và hình ảnh rất nhiều. Một thiết kế đồ họa được nhiều người yêu thích có thể là thiết kế bao bì mỹ phẩm, logo hoặc brochure