Tạp chí công nghệ Việt Nam

Điều chế biên đồ

CHƯƠNG7. ĐIỂU CHẾ BIÊN ĐÔ

  1. ĐỊNH NGHĨA

-Điều chế là quá trình ghi tin tức vào một dao động cao tần nhờ biến đổi một thông số nào đó: biên độ, tần số, pha, độ rộng xung… của dao động cao tần theo tin tức.

– Tin tức thông thuờng là tín hiệu có tần số thấp(ví dụ tín hiệu âm tần 16hz- 20000hz) cho nên không thể truyền tải đi xa đuợc, thông qua quá trình điều chế tin tức ở miền tần số thấp đuợc chuyển sang miền tần số cao để truyền đi xa.

-Tin tức gọi là tín hiệu điều chế, dao động cao tần đuợc gọi là tải tin, dao động cao tần mang tin tức gọi là dao động cao tần đã điều chế.

-Đối với tín hiệu điều hoà, phân biệt hai loại điều chế: điều biên và điều chế góc, trong đó điều chế góc bao gồm điều tần và điều pha.

  1. ĐIỂU BIÊN(AM)

Điều biên là quá trình làm cho biên độ tải tin biến đổi theo tin tức 1 Phổ của tín hiệu điều biên

Giả sử tín hiệu tin tức và tín hiệu tải tin là các dao động điều hoà, tín hiệu tải tin có tần số biên thiên từ fmin– f‘ tín hiệu tải tin có tần số ft>> fmax

ỈỈ11U llldA’                                                       •                                                                                                                          l                           llldA

us(t) = Us.cos(Qs.t)                   (ỉỉ.ỉ)

ut (t)= Ut.cos(<Bt t)                              (ỉỉ.2)

Tín hiệu sin us(t) đuợc gọi là tín hiệu điều biến, tín hiệu u,(t)đuợc gọi là tín hiệu sóng mang.

Tín hiệu điều biến biên độ đuợc xác định theo công thức :

uđB (t)= [U + Us. cos(Qs.t)]. cosra, t               (ỉỉ.3)

= Ut [1 +m cos(ras.t)]. cosra, t             (ỉỉ.4)

Với m là hằng số tỷ lệ, m= Us / Ut, hệ số m phải thoả mãn điều kiện không lớn hơn 1. Để tín hiệu điều chế không bị méo.

Áp dụng công thức luợng giác đối với II.4 ta đuợc: uđB (t)= Ut.cos(rat t)+ m/2. Ut.cos(ra, +ras )t+ m/2. Ut.cos(rat -ras )t                                                                                                               (ỉỉ.5)

Từ đó ta có thể thấy tín hiệu đuợc điều biến biên độ gồm 3 thành phần sau:

+ Urcos(ot t)                              Sóng mang

+ m/2. Ut.cos(rat -ras )t             Dải băng thấp

+ m/2. Ut.cos(rat +Qs )t             Dải băng cao

Hình duới đây đua ra các thành phần khác nhau cuả tín hiệu AM

                            

>> Xem thêm: Tinh thể thạch anh

2 Quan hệ năng lượng trong điếu chế biên độ

Trong tín hiệu đã điều biên, các biên tần chứa tin tức , còn tải tin không mang tin tức . Cần xem xét năng luợng đuợc phân bố nhu thế nào đối với các thành phần phổ tín hiệu đã điều biên.

Công suất tải tin là công suất bình quân trong một chu kỳ tải tin:

P~t=1/2Ut2                               (II.6)

Công suất biên tần:

P~bt=1/2(mUt /2)2                   (II.7)

Công suất của tín hiệu đã điều biên là công suất bình quân trong một chu kỳ của tín hiệu điều chế:

P~đb= P~ + 2P~bt =    P~t(1+(1/2m)2)            (II.8)

Ta thấy rằng, công suất của tín hiệu đã điều biên phụ thuộc vào hệ số điều chế m. Hệ số điều chế m càng lớn thì công suất tín hiệu đã điều biên càng lớn. Khi m=1 thì ta có quan hệ giữa công suất hai biên tần và tải tần nhu sau:

2P~bt= P-t /2                                       (II.9)

Để giảm méo, hệ số điều chế m thuờng chọn nhỏ hơn 1, do đó công suất các biên tần thực tế chỉ bằng khoảng một phần ba công suất tải tần. Nghĩa là phần lớn công suất phát xạ đuợc phân bố cho thành phần phổ không mang tin tức, còn thành phần phổ chứa tin tức(các biên tần) chỉ chiếm phần nhỏ công suất điều biên.

Ngoài ra, còn cần quan tâm đến công suất ở chế độ cực đại ứng với biên độ điện áp điều biên cực đại, để chọn đuợc phần tử tích cực hợp lý.

                                      

>> Xem thêm: Mách bạn bí quyết viết nội dung hấp dẫn, lôi cuốn cho website của bạn

  1.  

2

w ±2w

+ I

2

Wt ±3Ws

+ …

(11.12)

  • Các chỉ tiêu cơ bản của dao động đã điếu biên – Hê số méo phi tuyến

wt ± Ws

Trong đó Iwt±nws n>2 là biên độ các thành phần dòng điện ứng với hài bậc cao của tín hiệu điều chế

Iwt±ws Biên độ thành phần điều tần

Để đặc trung cho méo phi tuyến trong mạch điều biên, nguời ta dùng đặc tuyến điều chế tĩnh, đặc tuyến này cho biết quan hệ giữa biên độ tín hiệu ra và giá trị tức thời của tín hiệu điều chế đầu vào.

Dạng tổng quát của đặc tuyến điều chế tĩnh đuợc biểu diễn trên hình:

>> Xem thêm: Mách bạn cách quảng cáo website trên Facebook tăng gấp đôi traffic

Trinh Trinh

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

thiết kế menu hay bạn muốn học cinema 4d có thể đến creativehouse đến thiết kế namecard https://w.com.vn/namecard

chụp ảnh kỷ yếu đẹp yêu cầu kiến thức về marketing truyền thông và hình ảnh rất nhiều. Một thiết kế đồ họa được nhiều người yêu thích có thể là thiết kế bao bì mỹ phẩm, logo hoặc brochure