Tạp chí công nghệ Việt Nam

Điều chế đơn biên

  1. Khái niệm

Như đã biết ở những phần trên, phổ của dao động đã điều biên gồm tải tần và hai dải biên tầnm trong đó chỉ có các biên tần la mang tin tức. Vì hai biên tần mang tin tức là như nhau(về biên độ và tần số), nên chỉ cần truyền đi một biên tần là đủ thông tin về tin tức. Tải tần chỉ cần dùng để tách sóng, do đó có thể nén toàn bộ huặc một phần tải tần trước khi truyền đi. Quá trình điều chế nhằm tạo ra một dải biên tần gọi là điều chế đơn biên.

Điều chế đơn biên(với một phần dư của tải tần) mang ý nghĩa thực tế. Điều chế tuy phức tạp hơn nhưng lại có ưu điểm như:

  • Độ rộng dải tần giảm một nửa
  • Công suất phát xạ yêu cầu thấp hơn với cùng một cự ly truyền dẫn.
  • Tạp âm đầu thu giảm do dải tần của tín hiệu hẹp hơn.

Từ biểu thức(II.5) ta có : uđB = m/2Ut(cos(rat +ras)t          (III1)

m gọi là hệ số nén tải tin m=Us/Ut

  1. Các phương pháp điều chế đơn biên

Có 3 phương pháp điều chế đơn biên: phương pháp lọc, phương pháp quay pha, và phương pháp lọc và quay pha kết hợp.

a, Điều chế đơn biên theo phương pháp lọc

Từ việc phân tích phổ của tín hiệu điều biên, muốn có tín hiệu đơn biên cần lọc bớt một biên tần, thực tế rất khó làm được như vậy. Khi tải tần cao tần thì vấn đề lọc để tách ra một dải tần gặp khó khăn. Giả sử tần số fsmin=300hz, lúc đó khoảng cách 2 biên tần là Àf=2fsmin=600hz. Nếu tải tần là ft= 60Mhz, thì hệ số của bộ lọc là X=(Àf/ft)=10-5

>> Xem thêm: Mạch điện dao động lý tưởng

Sơ đổ hình 15 là sơ đổ khối phương pháp điều chế đơn biên bằng phương pháp quay pha.

Tin tức và tải tin thông qua mạch quay pha, và được đưa đến 2 bộ điều chế cân bằng lêch pha 900 do đó các biên tần trên của 2 bộ điều chế cân bằng lệch pha 1800. Còn các biên tần dưới đổng pha, n ếu lấy hiệu của các điên áp ra trên 2 bộ điều chế ta nhận được biên tần trên. Ngược lại nếu lấy tổng các điện áp ra sẽ nhận được biên tần dưới.

uCB1= UCB cosrast cosratt =UCB/2[cos(rat +ras)t + cos(rat – ras)t]                  (III.2)

uCB2= UCB sinrast sinratt =UCB/2[-cos(rat +ras)t + cos(rat – <Bs)t]                 (III.3)

Sơ đồ điều chế đơn biên theo phương pháp quay pha

+

s“

Phổ tín hiệu điều chế đơn biên theo phương pháp quay pha

uđB=UCB1 – UCB2 = UCB cos(rat +ras)t

>> Xem thêm: Báo giá quay phim chụp ảnh đám hỏi full HD cực hấp dẫn kèm ưu đãi mùa cưới

Tín hiệu ra của bộ điều chế cân bằng 1(ĐCCB1): u’CB1= UCB cosrast cos<B,t =UCB/2[cos(ra, +ras)t + cos(ra, – ras)t]                                                                                                  (III.2)

u’CB2= UCB cosrast sin<B,t =UCB/2[sin(ra, +ros)t + sin(<B, – ras)t]                (III.3

Sau bộ loc 1, còn lại biên tần trên của 2 bộ điều chế cân bằng 1 lệch pha 90, có thể coi đây là tín hiệu điều chế đã quay pha, tín hiệu này cùng với tải tin ut2 được đưa đến 2 bộ điều chế cân bằng 2 lêch nhau 90. Điện áp ra hai bộ điều chế cân bằng 2:

u”CB1= Ut2 UCB/2cos(rat2 +ras)tcosrat2 t                   (III.4)

u”CB2= Ut2 UCB/2sin(rat2 +ras)tsinrat2‘ t                   (III.5)

uđB=u”CB1 – u”CB2 = Ut2 UCB/2cos(fflt2 +fflt1 + (B,)t           (III.6)

Phổ của tín hiệu theo phương pháp này như hình 18

Điều chế theo phương pháp này không dùng mạch quay pha đối với tín hiệu điều chế nên dễ thực hiện hơn so với phương pháp quay pha.

> Xem thêm: Báo giá quay tvc quảng cáo sản phẩm full hd siêu rẻ chỉ 3 triệu/tvc

Trinh Nguyễn

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

thiết kế menu hay bạn muốn học cinema 4d có thể đến creativehouse đến thiết kế namecard https://w.com.vn/namecard

chụp ảnh kỷ yếu đẹp yêu cầu kiến thức về marketing truyền thông và hình ảnh rất nhiều. Một thiết kế đồ họa được nhiều người yêu thích có thể là thiết kế bao bì mỹ phẩm, logo hoặc brochure