Tạp chí công nghệ Việt Nam

ĐIỀU CHUẨN MẠCH CỘNG HƯỞNG QUA PHƯƠNG TIỆN

Sự điều chuẩn mạch cộng huởng lệch khỏi tần số trung bình của tín hiệu vào làm biên độ điện áp vào của hai bộ tách sóng biên độ U1, U2 thay đổi phụ thuộc vào tần số điện áp tín hiệu vào.

Ui=m U Zi                               (36)

u2=m U z2                              (37)

Z

2

Rtd1

V1 + Ão -Ã

2

Rtd 2

Ạ + [Ã +ỈĨ

(38)

(39)

R

td1

1 + [20,

Rtd 2

1 + [2Q,

co co 2 2 -]2

02

Trong đó m=M/L gọi là hệ số ghép của biến áp, Z1 , Z2 là trở kháng của hai mạch cộng huởng 1 và 2, đuợc tính nhu sau:

Rtd1 , Rtd2 là trở kháng cộng huởng của 2 mạch Q1, Q2 :

>> XEM THÊM: HỌC TÁCH SÓNG ĐƠN BIÊN

hệ số phẩm chất của các mạch Chọn hai mach cộng huởng nhu nhau, ta có Rtd1 = Rtd2=R

Qi = Q2 = Q

2Q 001,2                   2Q01,2

Ta có đuợc kết qua: Ã = —!— ———- —–  và Ã = —!————

0o                               0o

Ã: Là độ lệch tần số tuơng đối giữa tần số cộng huởng riêng của mạch dao động và tần số trung bình của tín hiệu vào

à : Là độ lệch tần số tuơng đối giữa tần số tín hiệu vào và tần số trung bình của tín hiệu vào.

us1=KTSU1= KTSm Udt Z1= KTSm Udt                      =■

1 + Ão —Ã]

us2=KTSU2= KTSm Udt Z2= KTSm Udt                      =

Ạ+Ão +Ã]2

Điện áp ra(hình vẽ):

Ậ + Ão —Ã Ạ + Ão +Ã]2

(40) là biểu thức nói lên quan hệ giữa điện áp ra tách sóng và tần số tín hiệu vào tách sóng.

Phuơng pháp này có nhuợc điểm là khó chọn đuợc 2 mạch cộng huởng giống nhau(về tham số), cho nên ít dùng.

*”■* Mạch tách sống tần số dùng cộng hưởng ghép:

Mạch loại này làm việc theo nguyên tắc: biến tín hiệu điều tần thành tín hiệu điều pha, sau đó dùng bộ tách sóng biên độ để tách sóng pha.

>> XEM THÊM: Cho thuê thợ quay phim chụp ảnh cưới

Có 3 khả năng:

+ Khi tần số tín hiệu vào f=f0(tấn số cộng huởng của mạch sơ cấp và thứ cấp),

dòng điện qua L1 chậm pha hơn U1 900, đuợc xác định: IÌL = –Ur-, Iil gây ra trên

Lì

L2 sức điện động: EM=jraMI1L , giả sử biến áp cuốn cùng chiều, tức M>0, nên EM sớm pha hơn I1L 900

Bản thân EM lại sinh ra dòng I2 trong mạch cộng huởng thứ cấp, và vì f=f0 , nên E

I2     đổng pha với EM: I2 = —^, với r là điện trở tổn hao của mạch thứ cấp, hai điện

r

áp (u2) tại đầu ra cuộn thứ cấp nguợc pha nhau và lệch pha so với dòng điện I2 là +900 với điện áp u2, và -900 với điện áp u’2. Tức là 2 điện áp trên 2D là nhu nhau Mặt khác:

us2 = KTS*UD2 => us= us1 -us2= KTS(UD1 – UD2)= KTS-0=0

+ Khi f > f0: Mạch cộng huởng thứ cấp mang tính chất điện cảm, nên I2 chậm pha hơn EM, góc<900, u2, u’2 nguợc pha và vuông góc với I2, u1 và u2 lệch pha một góc Ọ1 và u1 lệch pha u’2 góc (n -ọ1). Tần số tín hiệu f càng lơn hơn f0, thì biên độ ì Ud1 I càng lớn hơn I UD21, tức là us= Kts(Ud1 – UD2), càng lớn.

+ Khi f < f0: Mạch cộng huởng thứ cấp mang tính chất điện dung, nên I2 sớm pha hơn EM, góc<900 . I Ud1 I < I UD21, tức là us= Kts(Ud1 – UD2), càng nhỏ.

Tóm lại: khi tần số tín hiệu vào thay đổi(nhỏ hơn, lớn hơn, hay bằng với f0), dẫn đến thay đổi độ lớn của Ud1, UD2, làm cho điện áp ra thay đổi. Trị số điện áp ra

>> XEM THÊM: HỌC TÁCH SÓNG ĐƠN BIÊN

Tách sóng dùng mạch cộng hưởng ghép ít méo và dễ điều chỉnh, vì cả 2 mạch cùng cộng hưởng với tần số f0. Tuy nhiên có nhược điểm là điện áp ra us phụ thuộc cả vào tần số và biên độ (Uj) nên nó sinh ra hiện tượng nhiễu biên độ, để khắc phục thường U được hạn biên trước khi thực hiện tách sóng.

Đầu vào bộ tách sóng là tín hiệu điều tần đã đuợc hạn biên Giả sử tín hiệu là dãy xung hình chữ nhật, có tần số trung tâm ratg, và đuợc biểu diễn theo dạng gần đúng:

  • 1 1

utg1 =— Utg (cosX            cos3x +—cos5x -… +…)

(41)

Trong_do : X = <at t +

sin ũ)t

Cữ„

n                     3              5

Tín hiệu vào đổng thời đuợc đua đến bộ chuyển mạch và bộ di pha: trong đó bộ di pha là một khâu RC, trong đó R là trở tuơng đuơng, tính cho thời điểm cộng huởng của mạch LC.

‘tg 2

1

1

= kUtg1 [sin( X -ọ) + — sin 3( X -ọ) + — sin 5( X -ọ) -… +…)]

3

5

Khi tần số tín hiệu vào ra=ratg, thì bộ di pha thực hiện một góc di pha Àọ=90°, khi tần số tín hiệu vào thay đổi thì Àọ=90°-ọ, ọ phụ thuộc vào độ lệch tần số Àra. Do vậy tín hiệu ra mạch di pha:

                               

>> xEM THÊM: Công ty, studio chuyên  dịch vụ quay,làm phim quảng cáo tại hà nội

TRINH NGUYỄN

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

thiết kế menu hay bạn muốn học cinema 4d có thể đến creativehouse đến thiết kế namecard https://w.com.vn/namecard

chụp ảnh kỷ yếu đẹp yêu cầu kiến thức về marketing truyền thông và hình ảnh rất nhiều. Một thiết kế đồ họa được nhiều người yêu thích có thể là thiết kế bao bì mỹ phẩm, logo hoặc brochure