Tạp chí công nghệ Việt Nam

Mạch lọc thông dải

Nếu mắc nối tiếp một mạch lọc thông thấp có tần số giới hạn fg1 và một mạch lọc thông cao có tần số giới hạn fg2 ta sẽ nhận được mạch lọc thông dải với điều kiên fg1 >fg2 . Lúc đó, fg1 được gọi là tần số giới hạn trên (fgt) và fg2 được gọi là tần số giới hạn dưới (fgd). Đặc tính tần số của nó là tích đặc tính tần số của hai khâu lọc riêng rẽ.

  1. Mạch lọc chọn lọc.

Lọc chọn là lọc thông dải có tần số giới hạn trên bằng tần số giới hạn dưới: fgt = fgd = fo.

Để đơn giản, xét một bộ lọc chọn lọc được cấu tạo từ một mạch lọc thông cao tích cực bậc một và mạch lọc thông thấp tích cực bậc một.

>> xem thêm: Mạch lọc tích cực như thế nào?

Ta đã tính được hê số phẩm chất của mạch T kép Q=1/4 Ta có thể tăng Q bằng cách mắc mạch T kép vào mạch hối tiếp của bộ KĐTT để tạo mạch lọc tích cực.

Hình vẽ 6. Sơ đổ mạch nén chọn lọc dùng mạch lọc T kép

Tại tần số cao và thấp, tính chất truyền đạt của mạch T kép không có gì thay đổi, do đó, điên áp ra:

u = K .ul

Tại tần số cộng hưởng u = 0, lúc này coi như một đầu của R/2 nối đất, do đó tần số cộng hưởng fO vẫn xác định theo biểt thức.

Hàm truyền đạt phức của mạch điên :

k (1 + P)

1 + 2(2 – k )P + P2

Do đó, KO= k và:

2(2 – k)

Khi k=1 thì Q = 0,6;

Khi k=2 thì Q = ro.

>>> xem thêm: Tránh sai lầm phổ biến khi phản hồi Email

CHƯƠNG 6.CÁC MẠCH DAO ĐỘNG

  1. KHÁI NIỆM

Mạch dao động là mạch điên tử, dùng để tạo ra các tín hiệu hình sin, xung hình chữ nhật, xung tam giác, xung răng cua….

Mạch điện dao động là thông qua các phương thức tự kích để cố thể biến điện áp một chiều thành ra một điện áp biến đổi theo quy luật nhất định: sin, xung hình chữ nhật, xung tam giác, xung răng cưa….

Mạch dao động có các thông số cơ bản:

+ Tần số dao động:

  • Bộ dao động siêu thấp tần: duới 1Hz
  • Bộ dao động tần số thấp: 1Hz-3Khz(chứa âm tần)
  • Bộ dao động cao tần 3Khz-3Mhz
  • Bộ dao động siêu cao tần: trên 3Khz + Biên độ điện áp dao động

+ Độ ổn định tần số + Công suất ra + Hiệu suất…

Nguyên lý tạo dao động:

+ Tạo dao động bằng hổi tiếp duơng + Tạo dao động bằng phuơng pháp tổng hợp mạch

>> Xem thêm: TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

Điều kiên dao động và đặc điểm của mạch tạo dao động

Phân tích mạch dao động theo quan điểm mạng 4 cực như sau:

Sơ đổ khối mạch dao động

Trong đó :

  • Khối K: là các phần tử khuếch đạI(cung cấp năng lượng cho quá trình dao động hê số truyền đạt=>1).
  • Khối Kht: là các phần tử tạo dao động, thường là sự tổ hợp của các phần tử thụ động(hệ số truyền đạt<=1).

Xét một cách tổng quát, ta có hê số truyền đạt theo dạng phức của từng khối:

+ Khối khuyếch đại: K=[K].ejọk + Khối hổi tiếp: Kht=[Kht].ejọht Trong đó [Kht], [K]: là các module hê số hổi tiếp và khuếch đại

%t , % là các góc di pha của mạch hổi tiếp và mạch khuếch đại

Để mạch là mạch dao động, thì Xv=Xht, từ (3)=> Kht.K=1 (4)

Dạng tổng quát của (4): [K].[Kht].ej(ọht +ọk =1 =>+ [K].[Kht]=1          (5)

+ ej(ọht +k) =1, tức là ọht+ọk =2nn (6), với n=0, ±1, ±2, ±3,…

Gọi ọ =ọht+ọk gọi là tổng di pha của hổi tiếp và bộ khuếch đại, đậc trưng cho độ dịch pha giữa tín hiệu vào ban đầu Xv và tín hiệu ra mạch hổi tiếp Xht.

>> XEM THÊM: TRUYỀN THÔNG MARKETING: 10 BÍ MẬT CÓ THỂ BẠN KHÔNG BIẾT

Mạch dao động là mạch điên tử, dùng để tạo ra các tín hiệu hình sin, xung hình chữ nhật, xung tam giác, xung răng cua….

Mạch điện dao động là thông qua các phương thức tự kích để cố thể biến điện áp một chiều thành ra một điện áp biến đổi theo quy luật nhất định: sin, xung hình chữ nhật, xung tam giác, xung răng cưa….

PHƯƠNG TRINH

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

thiết kế menu hay bạn muốn học cinema 4d có thể đến creativehouse đến thiết kế namecard https://w.com.vn/namecard

chụp ảnh kỷ yếu đẹp yêu cầu kiến thức về marketing truyền thông và hình ảnh rất nhiều. Một thiết kế đồ họa được nhiều người yêu thích có thể là thiết kế bao bì mỹ phẩm, logo hoặc brochure