Tạp chí công nghệ Việt Nam

Mạch tách sóng

  1. KHÁI NIỆM:

Tách sóng là quá trình tìm lại tín hiệu điều chế, tín hiệu sau khi tách sóng gọi là tín hiệu hổi phục(recontruction signal).

Yêu cầu tín hiệu sau tách sóng phải giống tín hiệu ban đầu, nhung thực tế chỉ giống ở một mức độ nào đó, nói chung là vẫn khác nhau, đặc trung cho sự khác nhau này, gọi là méo phi tuyến.

Cũng có hai loại tách sóng ứng với hai loại điều chế: đó là tách sóng biên độ và tách sóng tần số.

  1. Tách sóng biến độ:
  2. Các tham số cơ bản của tách sóng biên độ:

– Hê số tách sống

                                           

>> Xem thêm: Mắt lọc mạch L,C

Từ (15), ta thấy góc cắt tín hiệu chỉ phụ thuộc vào thông số hỗ dẫn S của diode và điện trở tải R, mà không phụ thuộc vào tín hiệu vào, nhu vậy tách sóng tín hiệu lớn thì tín hiệu đó không bị méo.

SU

Tính cho 0=90°, thì I0=      ^

n

I = SU*

Il= 2

  • 2 “ (1)n

Và iD= SUđb(     +   cosratt –      V      2 cos2nratt)              (16)

n 2                     n n=l4n -1

11 2 “ (1)n

iD= S UT(1+mcosrast)( + cosratt – V 2                          cos2nratt )(17)

n    2               n        4n    -1

Từ (17) suy ra : Phổ của tín hiệu iD gồm các thành phần: một chiều, thành phần cơ bản ra, , ras; thành phần kết hợp: ra, ± ras; nra, ± ras. Thông thuờng ra,>>ras

cho nên có thể lọc lấy thành phần hữu ích ras: is=        – cos rast, đây chính là tín hiệu

n

hồi phục.

Trong các sơ đồ trên phải chọn hằng số thời gian T=RC đủ lớn sao cho dạng điện áp trên tải(tín hiệu hồi phục), giống với tín hiệu tin tức ban đầu. 

                                  

>> Xem thêm: Canh hau truong quay phim cuoi bang C100 Mark II

điều kiện này thì phải chọn tần số điều chế tín hiệu ra, >100rasmax

Sơ đồ tách sóng song song có uu điểm là có thể loại đuợc thành phần một chiều DC, không cho đi ra tải(do không qua đuợc tụ điện); nhung lại có nhuợc điểm là thành phần cao tần dễ dàng đi ra tải, cần phải lọc.

Nhận xét: + Muôn tách sóng đuợc, điên áp ut tại đầu vào thứ 2 của mạch nhân phải có tần số bằng tần số của tải tin đã điều chế, điều này làm phuơng pháp này trở nên phức tạp về vấn đề đổng bộ, ngay pha của tín hiệu dao động nội cũng cần phải có đuợc đổng bộ với pha tín hiệu vào:

  • Khi ọ=±90, thì cosọ=0 tức là không có tín hiệu ra điều chế
  • Khi ọ=0, thì cosọ=1 biên độ tín hiệu ra cực đại
  • Khi ọ=180, thì cosọ=-1 biên độ tín hiệu ra cực tiểu

Vì vậy loại này còn gọi là tách sóng đổng bộ.

+ Thực tế mạch nhân không đối xứng hoàn toàn(vẫn có giá trị lệch không), cho nên thành phần tín hiệu ra vẫn có tải tần với biên độ nhỏ, cho nên vẫn cần thêm những mạch lọc để loại bỏ thành phần này. Tuy nhiên so với phuơng pháp dùng D thì nó chứa ít thành phần hài hơn.

>> Xem thêm: Cảnh quay hướng nhìn POV

Trinh Nguyễn

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

thiết kế menu hay bạn muốn học cinema 4d có thể đến creativehouse đến thiết kế namecard https://w.com.vn/namecard

chụp ảnh kỷ yếu đẹp yêu cầu kiến thức về marketing truyền thông và hình ảnh rất nhiều. Một thiết kế đồ họa được nhiều người yêu thích có thể là thiết kế bao bì mỹ phẩm, logo hoặc brochure