Tạp chí công nghệ Việt Nam

HỌC TÁCH SÓNG ĐƠN BIÊN

Tách sóng tín hiệu đơn biên được thực hiện nhờ mạch điều chế vòng .

Tín hiệu đơn biên với tần số ®t + ®s và tín hiệu tải tin phụ với tần số ®t lấy từ bộ dao động nội, được đưa vào 2 đầu vào của mạch điều chế vòng(xem mạch điều chế vòng ở phần điều chế đơn biên). Tại đầu ra sẽ có 2 tín hiệu : tần số thấp ®s và tín hiệu tần số cao 2®ts

Mạch lọc thông thấp sẽ loại bỏ thành phần tần số cao, con lại là hữu ích ras Cũng như phương pháp tách sóng đổng bộ, vấn đề là phải NHƯ THẾ NÀO?

>> XEM THÊM: CÁCH TÁCH SÓNG BIÊN ĐỘ

  • Tách sóng tín hiệu điều tần là quá trình biến đổi độ lệch tần số tức thời của tín hiệu đã điều tần so với tấn số trung bình thành biến thiên điện áp ở đầu ra.

Đặc tuyến truyền đạt bộ tách sóng điều tần là mối quan hệ giữa điệu áp biến đổi đầu ra và biến thiên tần số vào

>> XEM THÊM: Chỉnh sửa hậu kỳ

– Tách sóng tần số và tách sóng pha, thuờng thực hiên theo 3 cách sau:

+ Biến tín hiệu điều tần và tín hiệu điều pha thành tín hiệu điều biên, rồi thực hiện tách sóng biên đô.

+ Biến tín hiệu đièu tần thành tín hiệu điều chế độ rộng xung, rồi thực hiên tách sóng tín hiệu điều chế độ rộng xung nhờ mạch tích phân.

+ Dùng bộ vòng khoá pha PLL, tín hiệu dao động nội của PLL bám theo tín hiệu điều tần, sai số chính là tín hiệu cần tách.

Sau đây là một số mạch điện dùng các phuơng pháp trên a. Mạch tách sóng biên độ để tách sóng tần số:

>> XEM THÊM: Cho thuê MC quảng cáo

 

C

ur

D2

:C

Uch

Điên áp trên các D: biến áp tại cửa uđf tạo 2 tín hiệu uđf đảo pha; hai tụ điện dung để ngắn tín hiệu xoay chiều uch, uđf(hình trên)

PHƯƠNG TRINH

Di: uDi= uđf + uch D2: uD2= -uđf + uch

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

thiết kế menu hay bạn muốn học cinema 4d có thể đến creativehouse đến thiết kế namecard https://w.com.vn/namecard

chụp ảnh kỷ yếu đẹp yêu cầu kiến thức về marketing truyền thông và hình ảnh rất nhiều. Một thiết kế đồ họa được nhiều người yêu thích có thể là thiết kế bao bì mỹ phẩm, logo hoặc brochure