Tạp chí công nghệ Việt Nam

Mạch điện R,L,C

  1. Đặc điểm chung của mạch dao đông R-C
  • Mạch dao đông R-C: Có kÝch thưíc nhá gọn, có thế chế tạo thành vi mạch.
  • Thưòng dùng trong phạm vi tần sô thấp

-Cùng môt giá trị của điện dung, có thể thay đổi phạm vi tần sô lín hơn loại L-C, vì giá trị tần sô tỉ lệ víi C, còn L-C là cán bậc hai của C.

  • Khâu hồi tiếp trong R-C, chỉ gồm các điện trồ và tụ điện, nên không gây ra hiện tương công hưởng tại tần sô dao đông, vì vậy cơ cấu KĐ có thể dùng chế đô A, không gây méo tÝn hiệu ra.
  1. Bô dao đông dùng mạch di pha trong khâu hồi tiếp – Xét môt khâu R-C:

R

K(ra)=Ur(ra)/Uv(ra)=——- ì” (26)

R + —— jwC


>>> Xem thêm: Mạch điện dao động

Thực tế khâu T thưòng xác định tần sô dao đông của mạch là

f=      1       , kết hơp với điều kiên đát ồ đầu muc, ta có: a=1,

2n^C

từ đó xác định được ọht=0° và Kht=2/3(là giá trị nhỏ nhất)

Như vậy, phần tử tích cực ghép với khâu T phải đô di pha cũng là 0° thì mới đảm bảo điều kiên cân bằng về pha, thực tế” mạch T được mắc vào nhánh hồi tiếp —(đầu N) của bô khuếch đại, và làm nhiêm vụ chọn lọc tần sô, và đe mạch có the dao đông được cần 1 nhánh hồi tiếp +(đảm bảo về pha) không phụ thuộc vào tần sô dao đông, như hình vẽ dưới dây:

                               

>> Xem thêm: Làm thế nào để bán hàng online hiệu quả, thu hút khách

Hình vẽ dưới đây là mạch tạo dao đông như vậy. Nhánh Rj, R2 tạo thành môt mạch hổi tiếp âm. Mạch hổi tiếp âm Rj, R2 cùng với mạch lọc thông dải tạo thành mạch cầu Viên mà nhánh chéo thứ nhất là Ud và nhánh chéo thứ hai là Ur. Mạch dao đông ứng với ® khi £ht(+) = Kht(+)max = 1/3. Nhánh hổi tiếp âm không phụ thuôc tần số.

Vì Kht(+) = 1/3 nên để đảm bảo điều kiên cân bằng biên đô, hê số khuyếch đại của bô khuyếch đại có hổi tiếp âm phải bằng 3

>> Xem thêm: Lập kế hoạch Marketing

Trinh Nguyễn

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

thiết kế menu hay bạn muốn học cinema 4d có thể đến creativehouse đến thiết kế namecard https://w.com.vn/namecard

chụp ảnh kỷ yếu đẹp yêu cầu kiến thức về marketing truyền thông và hình ảnh rất nhiều. Một thiết kế đồ họa được nhiều người yêu thích có thể là thiết kế bao bì mỹ phẩm, logo hoặc brochure