Tạp chí công nghệ Việt Nam

Tinh thể thạch anh

Thành phần hoá học của thạch anh là SiO2, được cắt theo những lớp nhất định đối với tinh thể thạch anh thành những lớp mỏng, gọi là lát tinh thể, có hình dạng Vuông, tròn, chữ nhật.

Dao đông của thạch anh dựa trên hiệu ứng áp điện: nếu giữa 2 bản cực của tinh the thạch anh đặt vào môt điện trưòng sẽ làm cho tinh the sinh ra sự biến hình về mặt cơ khí; ngược lại nếu giữa hai bản cực đặt vào môt lực cơ khí sẽ sinh ra môt điện trưòng trên môt chiều tương ứng, hiệu ứng này gọi là hiệu ứng áp điện: nếu giữa 2 bản cực đặt vào là điện áp biến thiên thì sẽ sinh ra dao đông cơ, đồng thòi dao đông cơ sẽ sinh ra điện trưòng giao biến, biên đô dao đông nhỏ và on định, nếu đặt vào môt điện áp giao biến bên ngoài có tần sô bang với tần sô cô hữu của lát tinh the, thì sẽ công hưởng làm biên đô dao đông cơ táng lên đáng ke, tức là có sự kết hợp cơ-điện, làm cho dao đông được duy trì và có đô on định cao.

>>> xem thêm: Mạch điện R,L,C

– Mạch tương đương về điện của thạch anh:

  •  

Cp

  • Cp: điện dung song song
  • Cq, Lq, Rq: điện dung, điện cảm, điện trở nối tiếp, các thông số này phụ thuộc vào kích thước, và cách cắt khối thạch anh.
  • Thông số của nhà sản xuất thường là Tấn số cộng hưởng, điện trở nối tiếp, điện dung song song, hệ số phẩm chất

Các tỉnh chất điện cơ bản của thạch anh :

>> Xem thêm: Lịch sử thành lập

+ Hệ sô phẩm chất cao Q=104~105 + Tỉ sô Lq/Cq là rất lớn.

+ Cp>>Cq

+ Có độ ổn định tần scí rất cao: (Af/f)=10′6 —10′10

Z « (CqntLq)ll cp = j

(O2LqCq -1

co(Cq + Cp – (ũ2 LqCqCp)

(37)

+ Z=0, khi của thạch anh,

+ Z-><x>, khi ra=

1

■ylLqCq

=raq, đây được gọi là tấn scí cộng hưởng nôi tiếp

C + C                    1

T ^ = I „ = =®p; trong đó Ctđ= Cp nt C LqCqCp                                    yỊLqCtd

_____________________  9         .-1_____ 1         1 XỴl ,           . ✓   -1   1 Vj_ 1 yv

q

gọi là tần sô^ cộng hưởng song song của thạch anh. Như tính chất trên của thạch anh Cp>>Cq=> Ctđ«Cq, tức là tần sô^ cộng hưởng song song gần bằng tần sô^ cộng hưởng nôi tiếp.

Trở kháng Z có quan hệ vối tần sô^ được biểu diễn như hình vẽ sau:

thạch anh vối một tụ điện Cs như hình vẽ dưối đây; khi đó tần sô^ cộng hưống sẽ là;’

1+-

Cq

(38)

Cp + Cs

– Vối thạch anh Cp có tính ổn định không cao so vối Cq, để khắc phục nhược điểm này có thể mắc một tụ điện Co(>>Cp) song song vối Cp để tăng tính ổn định:

1+■

Cq

, khi Co>> Cq thì fp«fq

Cp + Co

b. Một sô mạch dao động dùng thạch anh

– Mạch điện bộ dao động dùng thạch anh vối tần sô cộng hưởng song song:

 

 

XTAL1

XTAL1

Cs

■rii

 

 

 

 

Co 1 1

w ‘U’—– 1 r-

——- 1 1–

 

Giá trị của Rq nhỏ(vài chục-vài trăm Q), nên có the bỏ qua khi tính toán, đe xác định được tần scí cắt(cũng trùng vối tần scí dao động), ta xác định tổng trở Z:

>> Xem thêm: Liên hệ

Trinh Trinh

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

thiết kế menu hay bạn muốn học cinema 4d có thể đến creativehouse đến thiết kế namecard https://w.com.vn/namecard

chụp ảnh kỷ yếu đẹp yêu cầu kiến thức về marketing truyền thông và hình ảnh rất nhiều. Một thiết kế đồ họa được nhiều người yêu thích có thể là thiết kế bao bì mỹ phẩm, logo hoặc brochure